ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 25/2018 konané dne 30. října

RM 25/2018

Všech sedm radních se zúčastnilo v úterý 30. října 25. schůze Rady města, kterou vedl starosta města Josef Pátek. Členové Rady města schválili dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi jednotlivými stožáry se společností ČEPS.

Radní schválili dodatky ke smlouvám o dílo na vyhodnocení vlivů územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území a na zpracování územního plánu Čelákovic, kterými se prodlužuje termín s ohledem na skutečnost, že skončením volebního období 2014–2018 skončil mandát zastupitele města určeného k pořízení územního plánu, který musí být opětovně pověřen touto agendou na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města pro volební období 2018–2022. S návrhem dodatků vyslovili souhlas jak zpracovatelka územního plánu, tak výkonný pořizovatel.

Rada města se seznámila se zápisem z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky a ke dni 31. října zrušila tuto koordinační skupinu.

Členové Rady města se seznámili se zápisem z jednání redakční rady Zpravodaje města Čelákovic, ve kterém jsou navržena měsíční témata Zpravodaje města v roce 2019.

14.11.2018 7:09:55 | přečteno 430x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load