ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 25/2020 konané dne 31. srpna

RM 25/2020

Členové Rady schválili Smlouvu o partnerství a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu Labská stezka s obecně prospěšnou společností Partnerství. Labská stezka patří mezi TOP 5 evropských dálkových cyklotras.

Radní vzali na vědomí Průběžnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtování poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2019, kterou zpracovala interní auditorka. Celkem bylo zahájeno a ukončeno 56 veřejnosprávních kontrol. Celkem bylo zasláno 32 výzev k nápravnému opatření u předloženého vyúčtování a pouze v jediném případě byly porušeny smluvní podmínky.

Rada schválila realizaci projektu výstavby žulového kříže na hřbitově ve výškové variantě 5 metrů. Na uvedený projekt se podařilo městu Čelákovice získat finanční prostředky rovněž z Participativního rozpočtu Středočeského kraje.


4.9.2020 7:44:38 | přečteno 260x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load