Zpráva ze schůze Rady města č. 26/2017 konané dne 14. listopadu

RM 26/2017

Před schůzí Rady města navštívili její členové příspěvkovou organizaci Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, kterou vede od 1. srpna nová ředitelka Naděžda Pokorná a obchodní korporaci 100% vlastněnou městem Čelákovice Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., která vykonává správu bytového fondu, v jejímž čele je od roku 2015 ředitelka Veronika Fürjesová.

Na programu 26. schůze Rady bylo zařazeno čtyřicet podkladových materiálů k projednání. Radní schválili na návrh starosty Josefa Pátka uzavření smlouvy o dílo s pardubickou společností Pitter Design na zpracování projektové dokumentace sportovního hřiště v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Sportoviště bude vybudováno v místě zbouraného objektu Chanos.

Na návrh místostarosty Miloše Sekyry schválili radní smlouvu o dílo se společností Green Project z Průhonic na výstavbu zcela nového sportovního areálu v Záluží u Čelákovic, jehož realizace má být dokončena do 30. června 2018.

Rada města vyslovila souhlas na návrh místostarosty Petra Studničky se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele čelákovických Domů s pečovatelskou službou, které se letos uskuteční již potřetí. Stejně tak schválili radní Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic a výzvu k podávání žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2018. Členové Rady města rovněž schválili podmínky pro odprodej stolního kalendáře města Čelákovic pro rok 2018, ve kterém jsou fotografie autorky Jany Vondráčkové.

Radní se zabývali ekonomickými kalkulacemi autobusových linek PID a financováním dopravní obslužnosti v roce 2018. Náklady vzrostou přibližně o 200 tisíc korun ročně z důvodu zvýšení ceny dopravního výkonu o míru inflace a v souvislosti s nařízením vlády ČR týkajícího se výše zaručených mezd řidičů. 

Vytvořeno 1.12.2017 10:54:27 | přečteno 329x | Lebedova
load