Zpráva ze schůze Rady města č. 26/2018 konané dne 13. listopadu

RM 26/2018

Poprvé v novém složení se sešli členové Rady města po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města na 26. schůzi Rady v úterý 13. listopadu. Této schůze se zúčastnilo všech sedm radních, kterými jsou od 7. listopadu Josef Pátek, Petr Studnička, Nikola Ottl, Miroslav Opa, Ondřej Holzman, Marek Skalický a Jarmila Volfová.

Na návrh místostarosty III Miroslava Opy schválili radní dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybudování sportovní a komunikační plochy v areálu Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, s královéhradeckou společností ADONIS Projekt.

Rada města schválila na návrh starosty Josefa Pátka záměr projektu „Zachův dům“ a vyslovila souhlas s předloženým harmonogramem zpracování architektonického řešení. Jedná se o budovy č. p. 231 na rohu ulic U Podjezdu a Masarykovy a č. p. 226 v Masarykově ulici. V budoucnu bude možné tyto objekty využít pro potřeby Základní umělecké školy Jana Zacha, seniorů či komerčních aktivit.

Místostarostka II Nikola Ottl informovala radní o zapojení Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, do projektu Ježíškova vnoučata.

Místostarosta I Petr Studnička předložil ke schválení dvě žádosti o individuální dotace a oběma vyhověla Rada města v předloženém znění. Jedná se o osoby, které již v minulosti o dotaci z rozpočtu města žádaly. Poskytnuto bude oběma žadatelům více než 36 tisíc korun.

Radní Jarmila Volfová seznámila členy Rady se zápisem z jednání komise bytové a sociální, přičemž její členové byli informováni o revidované verzi 2 Plánu vzdálené dílčí podpory Čelákovice, který se zabývá neuspokojivou socioekonomickou situací v lokalitě Dělnické domky.

Rada města stanovila s účinností od 14. listopadu úředním místem určeným k uzavření manželství obřadní místnosti v budově radnice Městského úřadu Čelákovice a nádvoří a síň Jana Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, dnem určeným k uzavření manželství je pátek v době od 9 do 13 hodin. Zároveň byli pověřeni k provádění občanských obřadů zastupitelé, kteří mají právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech. Kromě starosty a tří místostarostů jsou to zastupitelé města Ondřej Holzman, Jindra Chourová, Pavel Jindřich, Marek Skalický a Jarmila Volfová.

S účinností od 14. listopadu byla zřízena komise redakční rada Zpravodaje města Čelákovic, jejímž předsedou jmenovala Rada města Petra Studničku a komise bytová a sociální, jejíž předsedkyní byla jmenována Hana Machálková. Dále byly zřízeny pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města (předseda Petr Studnička), pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže (předsedkyně Nikola Ottl) a pracovní skupina pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města (předseda Josef Pátek). Zřízení dalších komisí a pracovních skupin bude předmětem jednání na další schůzi Rady města, která se uskuteční v úterý 27. listopadu.

Vytvořeno 27.11.2018 14:53:32 | přečteno 302x | Lebedova
load