ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 26/2019 konané dne 15. října

RM 26/2019

Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení 2 lávek přes Čelákovický potok. Staveniště bylo předáno dne 7. října a byly zahájeny stavební práce. Zhotovitelem je společnost KŠ PREFA.

Rada města schválila zapojení města Čelákovic do realizace projektu Technologické agentury ČR „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“, jehož realizace bude probíhat do 30. září 2020. Zároveň vyslovili členové Rady souhlas se zpracováním adaptační strategie města Čelákovic na identifikované trendy a s ověřením certifikované metodiky na příkladu města Čelákovic a dalších obcí a měst zapojených do realizace projektu.

Radní města schválili nové znění Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, které jsou účinné od 1. ledna 2020. Na zpracování dokumentu se podíleli členové pracovní skupiny a návrh byl předložen na jednání komise bytové a sociální, jejíž členové schválení Zásad doporučili. 

Rada schválila smlouvu o dílo na výsadby v ulici Strojařské. Staré suché a nevhodně rostlé stromy (převážně břízy) budou nahrazeny víceřadou výsadbou stromů složenou tak, aby výsledná izolační funkce byla co nejlepší. Celkem bude vysazeno 9 javorů, 3 duby, 5 lip a 7 borovic.

30.10.2019 7:11:19 | přečteno 328x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load