ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 27/2018 konané dne 27. listopadu

RM 27/2018

Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021. Rozpočet města počítá pro příští rok s příjmy ve výši 290,5 mil. Kč a výdaji ve výši 395,8 mil. Kč. Pro příspěvkové organizace je vyčleněno více než 63 milionů korun a na dotace na podporu sportu, zájmových spolků a sociální agendu je alokováno 4,9 milionu korun. Rozpočet bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města dne 12. prosince.

Místostarosta III Miroslav Opa informoval radní o záchranném archeologickém výzkumu, který bude realizován v místech budoucího pavilonu Základní školy v Kostelní ulici. Jedná se o investiční akci v předpokládané hodnotě 107 mil. Kč, která bude ze 70 % hrazena z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento výzkum bude provádět Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace a jeho předpokládaná hodnota je 1 milion korun.

O průběhu výstavby víceúčelového sportovního areálu v Záluží informoval členy Rady města starosta Josef Pátek. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. prosince 2017 a předání dokončeného díla bylo zahájeno 20. listopadu. Zároveň bylo hřiště svěřeno do správy Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.

Pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou v objektech Kostelní 26 a Na Hrádku 462 navrhla místostarostka II Nikola Ottl zajistit vánoční občerstvení. Rada tento návrh schválila a stanovila, že pro přibližně 40 osob nebude překročena částka za občerstvení ve výši 20 000 Kč.

Rada města schválila na návrh místostarosty I Petra Studničky Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic, které budou platné pro dotační řízení v roce 2019, a rovněž byla schválena výzva k podávání žádostí o individuální dotace na celoroční činnost v roce 2019. Subjekty mohou žádosti podávat v období od 10. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

Radní odvolali 3 členy povodňové komise a jmenovali nově jejími členy Petra Studničku, Lenku Rašínovou a Marka Drobného. Rada zřídila pracovní skupinu pro rozvoj města a jejím předsedou jmenovala Josefa Zumra. Dále byly zřízeny dvě komise – pro výstavbu sportovní haly, jejímž předsedou byl jmenován Martin Bajer a pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice, jejímž předsedou byl jmenován Martin Spilka.

3.12.2018 16:28:20 | přečteno 254x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load