ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2017 konané dne 12. prosince

28/17

Rada města schválila příkazní smlouvu s mělnickou společností Tendra, spol. s r.o., na zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí pro akci „Splašková kanalizace v místní části Záluží“ a „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“. Jako poslední z příspěvkových organizací navštívili radní Základní uměleckou školu Jana Zacha, jejíž ředitelkou je Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová. 

V souladu s koncesní smlouvou týkající se provozování vodovodů a kanalizací schválili radní města Plán obnovy vodohospodářského majetku pro rok 2018 a Plán investic do vodohospodářského majetku pro rok 2018. Na návrh radního Marka Skalického schválila Rada města pro rok 2018 cenu vodného ve výši 41,45 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši 31,94 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného zůstává ve stejné výši jako v roce 2017, avšak cena stočného se oproti roku 2017 snižuje o 12,16 %, tj. o 4,42 Kč/m3 bez DPH.

Na návrh starosty Josefa Pátka schválila Rada města smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a společností S-pro servis s. r. o., z Blatné, na zpracování dopravní studie jednotlivých lokalit v Záluží, a to ve vazbě na nově budovanou kanalizační síť.

Místostarosta II Petr Studnička navrhl za zřizovatele ponechat pro další tříleté funkční období složení školských rad na základních školách v dosavadním složení. Rada jmenovala ke dni 1. ledna 2018 za zřizovatele členy školské rady Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, Jindru Chourovou, Milenu Přívozníkovou a Petra Studničku a členy školské rady Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, Petra Bařinu, Valentýnu Chourovou a Petra Studničku. Rovněž vyjádřili radní souhlas s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V rámci schůze Rady města se uskutečnila valná hromada společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. Radní byli seznámeni s hospodařením společnosti k datu 31. října, schválili Plán nákladů, výnosů a investic pro rok 2018 a byli informováni o projektu Zateplení bytových domů č. p. 1645-8 v ul. J. A. Komenského a o stavu tepelných zařízení K 20 a K 50 umístěných v ulici U Učiliště a v ulici J. Zeyera. Kotelny byly uvedeny do provozu v roce 1996, resp. o jeden rok dříve. 

18.12.2017 14:30:09 | přečteno 309x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load