ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2018 konané dne 30. listopadu

RM 28/2018

Rada města se zabývala zejména situací v čelákovickém gymnáziu, nicméně konstatovala, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj. Radní přijali celkem pět usnesení. Dále se členové Rady zabývali možnostmi nákupu nového služebního vozidla pro potřeby Městské policie Čelákovice.

Celková kapacita gymnázia je využita z necelých 50 %. Dle Výroční zprávy Gymnázia Čelákovice byl průměrný počet žáků ve školním roce 2017/2018 v osmiletém cyklu 22,9 a ve čtyřletém cyklu 7. K 30. září bylo na gymnáziu zapsáno celkem 207 žáků.

Ve středu 28. listopadu navštívil město Čelákovice Zdeněk Seidl, radní Středočeského kraje pro oblast školství, Martin Müller, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje a Ingrid Vavřínková, vedoucí oddělení správního a organizačního odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje. Přestože Středočeský kraj uvažoval o úplném zrušení Gymnázia, Čelákovice bez náhrady, po jednání s vedením města se přiklonil k variantě sloučení školy s jinou střední školou zřizovanou Středočeským krajem.

Město Čelákovice preferuje a jeho strategickým záměrem je zachování gymnaziálního vzdělávání na území města v prostorách, které jsou sdíleny se Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, a to především s ohledem na dříve získanou dotaci. 


18.12.2018 10:27:05 | přečteno 290x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load