ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2022 konané dne 1. listopadu

RM 28/2022

Radní s účinností od 2. listopadu schválili a vydali nový Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/12/2022 a zřídili sedm komisí (Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic, Energetická komise, Komise pro bytové a sociální záležitosti, Povodňová komise, Likvidační komise, Ústřední inventarizační komise, Škodní komise) a tři pracovní skupiny (pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, pro poskytování dotací z rozpočtu města, pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací), přičemž jmenovali jejich předsedy, členy a určili tajemníky komisí a pracovních skupin. Rovněž určili koordinátorkou seniorských aktivit Janu Vondráčkovou.

Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení odvodnění a rekonstrukci komunikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků. Práce by v uvedené lokalitě měly být dokončeny do 30. listopadu.
Členové Rady určili s účinností od 2. listopadu, že úředním místem určeným k uzavření manželství jsou obřadní místnosti v budově Městského úřadu Čelákovice a nádvoří a síň Jana Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích, dnem určeným k uzavření manželství je pátek mimo státem uznávaných svátků a doba určená k uzavření manželství je od 9 do 13 hod. Tyto údaje jsou podstatné, pokud snoubenci uzavírají sňatek v době a místě stanoveném v usnesení, tak neplatí správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Rada pověřila k provádění občanských obřadů a současně stanovila, že právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech mají, kromě starosty Josefa Pátka a místostarosty Petra Studničky, tito další zastupitelé města – Jarmila Volfová, Jindra Chourová, Miroslav Opa, Marek Skalický, Pavel Jindřich, Miloš Bukač a Sabina Karlová Hořejší.


4.11.2022 7:38:37 | přečteno 1323x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load