ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 3/2018 konané dne 6. února

RM 03/2018

U příležitosti pěti let existence Místní akční skupiny Střední Polabí (MAS) se uskutečnila výjezdní schůze Rady města Čelákovic v prostorách brandýského zámku, kde MAS sídlí. Radní byli informováni ze strany představitelek MAS o její činnosti, úspěších a především schválené strategii CLLD, prostřednictvím které bude v regionu územní působnosti přerozděleno téměř 80 mil. Kč. 

Radní schválili pokračování dalších etap obnovy sekčních šoupat uzavíracích uzlů. V roce 2017 byly realizovány první tři etapy. V roce 2018 by mělo být obnoveno 14 uzavíracích uzlů a tři hydranty na vodovodním řadu. Mezi nejdůležitější budou patřit uzavírací uzly na hlavním zásobovacím řadu vedoucím podél ulice Sokolovské. Během výměny těchto uzavíracích uzlů bude v Čelákovicích, Sedlčánkách a Mochově probíhat odstávka vody. 

Pro řešení neuspokojivé ekonomicko-sociální situace v lokalitě Dělnické domky souhlasila Rada města na podnět předsedkyně stejnojmenného spolku se zahájením spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, schválila znění žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory i znění Memoranda o spolupráci formou vzdálené dílčí podpory mezi městem Čelákovice a Agenturou, která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR.

Členové Rady města rozhodli nevyhlašovat konkurzní řízení a potvrdili ve funkcích ředitelek Alenu Pechalovou v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a Jaroslavu Duškovou v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. Rada města byla rovněž podrobně seznámena s výstupy projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016–2018“ za rok 2017 a vyslovila souhlas s prodloužením realizace projektu o další dva roky v období od září 2018 do června 2020 s přihlédnutím k připomínkám členů pracovní skupiny.

Radní města schválili změnu umístění nového stanoviště pro třídění odpadu v Sedlčánkách na křižovatce ulic Průběžné a Zábranské a vybudování zcela nového kontejnerového stání pro třídění odpadu v lokalitě Zájezd v Sedlčánkách. Díky jeho vybudování bude možné zrušit týdenní pytlový svoz směsného komunálního odpadu v této lokalitě, který provádí Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace. 

12.2.2018 14:49:29 | přečteno 467x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load