ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 3/2019 konané dne 5. února

RM 3/2019

Rada města jednomyslně rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a schválila smlouvu o dílo na akci „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v hodnotě 90,3 mil. Kč včetně DPH. Nový pavilon školy bude sloužit pro 360 žáků a výstavba je spolufinancována dotačními prostředky.

Radní schválili na návrh starosty Josefa Pátka roční plán činnosti interního auditu. Ten se zaměří na hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací a na veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.

Místostarosta III Miroslav Opa předložil ke schválení smlouvu o dílo na akci s názvem „Rekonstrukce schodiště mezi ulicemi Mochovská a U Podjezdu“. Oprava schodiště naváže na dokončovanou akci „Modernizace žst. Čelákovice“. Zahájení stavebních prací se předpokládá na počátku března v závislosti na klimatických podmínkách a doba realizace bude činit přibližně 10 dnů.

Na návrh místostarostky II Nikoly Ottl vyslovili členové Rady města souhlas se zapojením do projektu „Revolution Train – Protidrogový vlak“ a schválili předmětnou smlouvu o spolupráci. Protidrogový vlak bude přistaven v železniční stanici Čelákovice ve středu 10. dubna v čase od 8.00 do 19.30 hodin a je součástí realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016–2019“. Denní kapacita vlaku je až 450 osob. Projekt cílí především na návštěvu vlaku ze strany žáků 2. stupně základních škol.

S průběhem jednání a se zápisem z pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města seznámil Radu města místostarosta I Petr Studnička. Na základě předložených návrhů bude v roce 2019 na podporu sportu vynaloženo 2,5 mil. Kč, přičemž na každé dítě ve věku do 19 let s trvalým pobytem v Čelákovicích je určena fixní částka podpory ve výši 1 000 Kč. Spolková činnost bude podpořena 950 tis. Kč a činnost církví 100 tis. Kč. U většiny žadatelů o dotaci jsou návrhy výše dotací doporučeny ke schválení Zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 13. února.

Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovic v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž využití je byt nebo jiný nebytový prostor.

S ohledem na lepší informovanost schválili radní na podnět velitele Městské policie Marka Drobného Dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Městská policie Čelákovice se nově stane ostatní složkou integrovaného záchranného systému.

11.2.2019 9:54:11 | přečteno 346x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load