ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 30/2019 konané dne 26. listopadu

RM 30/2019

Členové Rady města doporučili Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Čelákovic na rok 2020. Příjmy jsou předpokládány ve výši 421,6 mil. Kč a výdaje ve výši 541,5 mil. Kč. Stejně tak bylo doporučeno schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Čelákovic na roky 2021–2022.

Rada města schválila cenu vodného a stočného pro rok 2020. Vodné bude činit 41,42 Kč/m3 bez DPH a stočné bude činit 40,68 Kč/m3 bez DPH. K uvedeným částkám je nutné přičíst DPH v zákonné výši. Od 1. 5. 2020 dojde k přeřazení vodného a stočného do druhé snížené sazby DPH, která je aktuálně 10 %. Ceny byly stanoveny na základě cenové kalkulace dle platebního mechanismu daného koncesní smlouvou.

S ohledem na finanční náročnost zrušili radní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy na pozemku p. č. 357“. Byla předložena jediná cenová nabídka s nabídkovou cenou 8,7 mil. Kč včetně DPH.

Radní rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky pro město podané účastníkem řízení Energie – stavební a báňská na plnění nadlimitní veřejné zakázky na vybudování splaškové kanalizace v místní části Záluží. Celkem bylo podáno 11 nabídek, z nichž jedna byla zneplatněna. 


5.12.2019 8:29:29 | přečteno 365x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load