ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 31/2022 konané dne 13. prosince

ČOV

Rada města schválila cenu vodného pro rok 2023 ve výši 56,59 Kč/m3 bez DPH (62,25 Kč/m3 vč. DPH) a cenu stočného pro rok 2023 ve výši 54,42 Kč/m3 bez DPH (59,86 Kč/m3 vč. DPH). Vodné a stočné bude činit 111,01 Kč/m3 bez DPH (122,11 Kč/m3 vč. DPH).

Radní se seznámili se zápisem z jednání redakční rady Zpravodaje města Čelákovic a schválili nové znění Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic a Podmínek pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic. Od lednového Zpravodaje budou nově řádková a plošná inzerce součástí i elektronického vydání, které je zveřejňováno na internetových stránkách města. Rovněž byli radní seznámeni s pravidly rubriky Zastupitelská aréna, která bude vydávána ve Zpravodaji od ledna 2023 do června 2026.

Členové Rady se seznámili se zápisem z jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže. V roce 2023 bude pokračovat z rozpočtu města podporovaný projekt zaměřený na prevenci rizikového chování, který budou realizovat obě základní školy zřízené městem.

Rada města schválila a vydala nařízení města č. N1/2022 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic.

16.12.2022 14:02:18 | přečteno 567x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load