ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 35/2020 konané dne 10. listopadu

RM 35/2020

Radní schválili smlouvu o dílo na vybudování sociálního zařízení v areálu Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, v Havlíčkově ulici, přičemž realizace novostavby bude probíhat nejpozději do 31. března 2021.

Rada schválila dodatky k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor ve věci snížení nájemného kvůli dopadům pandemie COVID-19.

Členové Rady města schválili na návrh interní auditorky Roční plán činnosti interního auditu na rok 2021. Stejně tak schválili Statut interního auditu a Manuál interního auditu.

Rada města schválila zveřejnění výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace), a to pro právnické i fyzické osoby s účelem podpory celoroční činnosti. Tyto žádosti budou přijímány v období od 14. prosince 2020 do 15. ledna 2021. 


18.11.2020 13:29:43 | přečteno 381x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load