ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 36/2020 konané dne 24. listopadu

RM 36/2020

Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na roky 2022–2023. Návrh rozpočtu je koncipován s ohledem na daňové změny i dopad pandemie COVID-19 do veřejných rozpočtů. Zastupitelé se jím budou zabývat na pravidelném zasedání 9. prosince.

Rada schválila smlouvu o dílo na výměnu oken v malé tělocvičně Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, přičemž práce musí být dokončeny do 14. března 2021.

Členové Rady vyslovili souhlas se změnou údajů v rejstříku škol a školských zařízení spočívající ve zvýšení kapacity školy z původních 650 na 850 žáků Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Obě základní školy zřízené městem Čelákovice budou mít celkovou kapacitu 1 650 žáků, přičemž nyní je navštěvuje celkem 1 304 žáků.

Rada schválila nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice, který reflektuje nové personální obsazení vybraných pracovních pozic či dokončení prací na projektu Koncepce mobility města Čelákovice, jehož řešení je podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost.


27.11.2020 7:29:06 | přečteno 464x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load