ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 4/2018 konané dne 27. února

RM 04/18

V souvislosti s realizací investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“ schválila Rada města nájemní smlouvu se společností Metrostav pro zařízení staveniště v Čelakovského ulici, a to do 15. srpna. 

Radní se zabývali investiční akcí „Rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“. Schválili dodatek ke smlouvě o dílo na vybudování kontejnerových stání, souhlasili se změnou podkladu pod zámkovou dlažbou a schválili smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, které jsou v kolizi se stavbou.

Členové Rady města byli seznámeni s průběhem pořizování Územního plánu Čelákovic, a to za účasti zpracovatelky, kterou je Jitka Fikarová, i za účasti pořizovatele, kterou je společnost PRISVICH. Rovněž byli informováni zastupitelem určeným k pořízení územního plánu o předpokládaném harmonogramu následujících prací a o předpokládaném termínu veřejného projednání v roce 2018.

 Rada města schválila smlouvu na obnovu sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu. Etapy 1–3 byly realizovány v roce 2017, etapy 4–8 jsou plánovány v letošním roce od dubna do srpna. Nejnáročnější je provedení etapy 5, protože budou vyměněna šoupata na hlavním zásobovacím řadu podél ulice Sokolovské a realizace této etapy vyžaduje celodenní odstávku dodávek vody a zajištění náhradního zásobování prostřednictvím cisteren pro Čelákovice, Sedlčánky a Mochov. Odstávka vody je plánována v pondělí 7. května.

 Radní na své schůzi vyslovili souhlas s termíny propagačních akcí, při kterých nebude vybíráno vstupné v Městském bazénu. Tyto akce se uskuteční 1. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí, 29. a 30. června u příležitosti ukončení školního roku 2017/2018, 30. září u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a 26. prosince jako dárek všem plavcům k vánočním svátkům.

 Rada města vzala na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2017, kterou zpracoval ředitel Ladislav Grabowski. Strážníci projednali v blokovém řízení celkem 366 přestupků a oznámili 21 podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu příslušným orgánům. Celkově bylo řešeno ve městě 172 trestných činů a objasněnost dosáhla 45 procent. 

2.3.2018 8:24:35 | přečteno 311x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load