ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 4/2019 konané dne 19. února

RM 4/2019

Rada města jmenovala na základě doporučení členů výběrové komise na návrh místostarosty I Petra Studničky s účinností od 1. března novou ředitelkou Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, paní Naděždu Pickovou.

Na návrh starosty Josefa Pátka schválili radní odpisové plány pro rok 2019 všem třinácti příspěvkovým organizacím, které město Čelákovice zřizuje. Nejvyšší hodnota odpisů bude dosažena v Technických službách Čelákovice, příspěvková organizace.

Místostarosta III Miroslav Opa seznámil členy Rady s etapizací prací ve staré zástavbě Jiřiny. Vzhledem k tomu, že nejpozději v roce 2020 bude zahájena optimalizace traťového úseku v dotčené lokalitě, je nezbytné zahájit realizaci vybraných staveb co nejdříve, aby nedošlo k prostorové a časové kolizi s navazujícími stavebními postupy. Odhadované náklady investiční akce města dosahují přibližně 200 mil. Kč bez DPH a bude se jednat o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Práce jsou rozděleny do osmi etap.

Místostarostka II Nikola Ottl seznámila radní s výstupy pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, informovala o finančním plnění realizace projektu i o dalších návazných aktivitách, které budou realizovány především v základních školách zřízených městem Čelákovice.

25.2.2019 11:13:26 | přečteno 395x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load