ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 4/2020 konané dne 4. února

RM 4/2020

Rada města se seznámila s obsahem záměru novostavby prodejny potravin společnosti Lidl Česká republika a nepožaduje v dotčené lokalitě na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí podle příslušného zákona.

Členové Rady schválili rozpočty na rok 2020 všem 13 příspěvkovým organizacím, stejně tak byly schváleny odpisové plány pro letošní rok všem těmto organizacím.

Rada projednala zápis z jednání pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města a na základě doporučení členů pracovní skupiny rozhodla o poskytnutí dotace či v převážné většině doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na celoroční činnost v roce 2020 téměř 30 žadatelům. Celkem bude přerozděleno z rozpočtu města na podporu sportu a spolkové činnosti 3,8 mil. Kč, a to v souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města I/7/2019. 

Radní schválili smlouvu o umístění nalezených a opuštěných psů se společností Velas se sídlem v Lysé nad Labem. Nová smlouva reflektuje povinné čipování psů i úpravu ceny krmiva za každý den umístění psa v útulku.


27.2.2020 11:42:03 | přečteno 221x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load