ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2018 konané dne 6. března

RM 05/18

Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky týkající se revize projektu pro provedení stavby Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích. Zároveň se seznámili s koordinovaným stanoviskem k investičnímu záměru, ze kterého vyplývá, že využití prostředků státní dotace bude hospodárné. 

Rada města se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města a plně akceptovala doporučení členů pracovní skupiny k poskytnutí individuálních dotací jednotlivým žadatelům, které buď přímo schválila či doporučila Zastupitelstvu města ke schválení.

Členové Rady schválili usnesení týkající se rozšíření systému odděleného sběru ve městě včetně zajištění nádob na svoz bioodpadu a zároveň schválili usnesení, ve kterém vybrali společnost, který bude svoz biologicky rozložitelného opadu na území města Čelákovic realizovat.

7.3.2018 15:26:01 | přečteno 227x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load