ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2019 konané dne 5. března

RM 5/2019

Místostarostka II Nikola Ottl předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby v Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková organizace. Dotaci ve výši 2,7 mil. Kč schválilo již Zastupitelstvo Středočeského kraje a Rada města předložený návrh smlouvy schválila.

Starosta Josef Pátek předložil návrh na stanovení přípustného objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců v příspěvkových organizacích pro rok 2019, který radní schválili. Rovněž vzali členové Rady na vědomí zprávu o činnosti interního auditu za rok 2018.

Radní se zabývali na návrh místostarosty I Petra Studničky pravidly volební kampaně pro území města Čelákovic před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční letos ve dnech 24. a 25. května. Tato pravidla byla Radou města schválena, přičemž předvolební prezentace není možná ve Zpravodaji města, na webových stránkách města, na oficiálním facebookovém profilu města, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a na výlepových plochách města.

Členové Rady se zabývali podkladovým materiálem radního Marka Skalického na výpůjčku 7 kontejnerů na sběr kovů z projektu EKO-KOM, přičemž schválili jak podmínky výpůjčky, tak objednání obsluhy svozu 1x za měsíc u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství.


15.3.2019 13:42:02 | přečteno 299x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load