ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2020 konané dne 18. února

RM 5/2020

Rada schválila příkazní smlouvu na zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“ z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska, pro akci Rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích.

Rada města potvrdila ve funkcích na další šestileté období 2 ředitelky příspěvkových organizací, a to Dagmar Horáčkovou, ředitelku Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a Mgr. Viktoriji Hanžlíkovou Krafovou, ředitelku Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna.

Střednědobé výhledy rozpočtu na léta 2021 a 2022 všech 13 příspěvkových organizací, zpracované vedoucím odboru finančního a plánovacího Městského úřadu, schválili jednomyslně radní. Rada rovněž schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2,7 mil. Kč na poskytování sociální služby mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace a Středočeským krajem.

Členové Rady schválili smlouvu o dílo se společností PKV BUILD na zpracování energetického auditu budov, ve kterých působí 5 příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice.


27.2.2020 11:44:43 | přečteno 334x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load