ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2022 konané dne 22. února

Radnice s vlajkami

Rada města schválila studii zaměřenou na rekonstrukci tribuny na Městském stadionu a vyslovila souhlas se zpracováním vyšších stupňů projektové dokumentace. Autorem studie je Václav Pavlík. Do studie již byly zapracovány připomínky členů pracovní skupiny pro revitalizaci Městského stadionu i Čelákovické sportovní.

 


Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2021.

 

Radní nevyhlásili konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace a potvrdili bez vyhlášení konkursu ve funkci ředitele Jiřího Kyliánka s účinností od 1. srpna 2022.

 

Členové Rady se seznámili s podrobným zápisem z jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

 

Rada města vzala na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2021.

 

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., jako jediný společník rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, vzala na vědomí předběžné informace o hospodaření společnosti za rok 2021 a schválila Plán nákladů, výnosů a investic na rok 2022.


8.3.2022 7:56:17 | přečteno 267x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load