ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2023 konané dne 21. února

Kulturní dům

Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Rekonstrukce střechy na Kulturním domě Čelákovice.

Členové Rady města schválili smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací pro vodovodní řad v ulicích Tovární a Stankovského, rekonstrukci části ulice Rybářské, rekonstrukci komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Prokopa Holého a vybudování parkoviště u Městského stadionu. 

Radní schválili rekonstrukci chodníků u části bytových domů v ulici Na Stráni. Stejně tak byla schválena úprava další části kontejnerových stání na území města nebo zateplení bytového domu č. p. 1172 v ulici Prokopa Holého.

Rada se seznámila se zápisem č. 1/2023 z jednání pracovní skupiny pro lokalitu Krátká Linva. Dotčená lokalita je největší prostorovou rezervou pro další rozvoj města o rozloze cca 50 ha. Tlak na zástavbu vzroste po dokončení stavby silničního obchvatu II/245. Územní plán zde předpokládá převažující plochu pro bydlení, která je označena jako plocha smíšená obytná městského charakteru.

27.2.2023 9:53:50 | přečteno 269x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load