ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 6/2019 konané dne 19. března

RM 6/19

Členové Rady města vyslovili na návrh místostarosty I Petra Studničky souhlas se zapojením Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, do projektu „V4x4 in music education“, který je podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.

Radní informoval starosta Josef Pátek o provedené inventarizaci majetku za účetní období 2018 a inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. prosinci 2018 Rada města schválila. Rovněž byli jmenováni členové pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací. Jejími členy jsou starosta, místostarosta I, předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva, vedoucí odboru finančního a plánovacího a zástupce externí auditorské společnosti.

Místostarosta III Miroslav Opa předložil ke schválení smlouvu o dílo se společností KŠ Prefa na vybudování dvou lávek z materiálu UHPC přes Čelákovický potok, přičemž předpokládané investiční náklady dosáhnou 4,8 mil. Kč. Schválena byla také smlouva o dílo na údržbu lávky přes řeku Labe z materiálu UHPC se společností Pontex na období následujících čtyř let. Dle předložených variant byly rovněž vybrány možnosti zajištění realizace vodovodu a kanalizace v místní části Záluží a možnosti financování vodovodních a kanalizačních přípojek.

V návaznosti na zpracování studie pro výstavbu cyklostezky v úseku Nymburk – Čelákovice, jejímž investorem je Středočeský kraj, vyslovili radní souhlas s jejím vybudováním a schválili vyjádření města Čelákovic. Jeho součástí je i požadavek na mlatový povrch, který by cyklostezka měla mít.

Rada města projednala návrh předložený místostarostkou II Nikolou Ottl na poskytnutí programových dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb. Celkem čtyřem žadatelům byla po projednání komisí bytovou a sociální dotace schválena Radou, o výši dotací zbylých pěti žadatelů rozhodnou zastupitelé na svém zasedání konaném dne 3. dubna. Celkem bude přerozděleno zhruba 400 tisíc korun.

Na návrh místostarosty I Petra Studničky byla zřízena pracovní skupina, jejímž úkolem je zpracovat do 30. června návrh systému přerozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic. Předsedou pracovní skupiny byl jmenován předseda kontrolního výboru Zastupitelstva Martin Bajer.

25.3.2019 16:41:44 | přečteno 385x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load