ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 6/2023 konané dne 7. března

Parkovací dům

Radní schválili dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a vybrané změnové listy k akci s názvem Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice. Investiční akce je realizována s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy činí nově 75,1 mil. Kč bez DPH.

Rada města rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané společností BFK service na plnění veřejné zakázky na stavební práce týkající se investiční akce Rekonstrukce městského muzea v Čelákovicích – 1. etapa, a to za cenu 12,9 mil. Kč bez DPH.

Členové Rady města se seznámili s Oznámením k záměru „V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice rekonstrukce vedení 110 kV“ a neměli k němu připomínek. Zahájení výstavby je předpokládáno v roce 2026 a ukončení v roce následujícím.

Rada schválila smlouvy na měření kvality ovzduší vybraných ukazatelů ve vytipovaných lokalitách na území města na další dva roky se společností Agdata.

10.3.2023 14:07:00 | přečteno 283x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load