ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 7/2018 konané dne 3. dubna

RM 07/2018

Rada města vyslovila souhlas s projektem, jehož cílem je vybudovat v areálu městského hřbitova nové sociální zařízení. Projekt bude zrealizován prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace. Radní jmenovali členy Koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.

Členové Rady města se seznámili s výsledkem inventarizace majetku za účetní období 2017 a rozhodli o vypořádání inventarizačních rozdílů a o opatřeních, která vyplývají z provedené inventarizace majetku a závazků. Závazky města jsou řádně spláceny, při vymáhání pohledávek je zohledněno i hledisko efektivnosti a hospodárnosti.

Radní schválili smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu týkající se údržby dřevin V Prokopě. Letos bude ošetřeno zdravotním, bezpečnostním nebo výchovným řezem celkem 66 kusů dřevin a dílo bude provedeno do 30. června.

6.4.2018 8:01:32 | přečteno 261x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load