ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 7/2019 konané dne 2. dubna

RM 7/2019

V pořadí 7. schůze Rady města v roce 2019 se zúčastnilo celkem 6 členů Rady, kteří projednali celkem dvacet podkladových materiálů. Schválena byla smlouva na vytvoření pamětní desky „Obětem nesvobody v letech 1948–1989“ a byl vybrán návrh pamětní desky „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“. Obě pamětní desky budou slavnostně odhaleny dne 17. listopadu.

Radní schválili příkazní smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se TDS a BOZP u akce Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka mezi Čelákovicemi a místní částí Záluží. Odhadovaná výše nákladů na realizaci samotné stavby je 45,7 mil. Kč a v současné době je připravována zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele.

Členové Rady schválili veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro rok 2019 Smíšené organizaci zdravotně postižených Čelákovice.

S ohledem na změnu ve funkci ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, odvolali radní z funkce člena povodňové komise Karla Turka a jmenovali jejím novým členem Tomáše Brázdu.


4.4.2019 14:41:48 | přečteno 247x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load