ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze rady města č. 8/2018 konaná dne 17. dubna

RM 8/2018

Na své 8. schůzi se radní města zabývali problematikou GDPR (ochrana osobních údajů) ze strany města a Městského úřadu Čelákovice. Obecné nařízení bude účinné od 25. května a Rada schválila smlouvu na implementaci GDPR a smlouvu za služby pověřence ochrany osobních údajů se společností Holubová advokáti s. r. o.

Členové Rady města vzali na vědomí Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic za rok 2017 a Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářské infrastruktury za rok 2017. Oba dokumenty zpracovala společnost provozující vodohospodářskou infrastrukturu v Čelákovicích, 1. SčV.

S ohledem na neexistenci toalet na městském hřbitově schválili radní smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích a zároveň schválili návrh vizualizace obřadní místnosti na hřbitově, ve které bude letos opraven interiér. 

Radní vyslovili souhlas s konáním Florbalového dětského dne 16. června na náměstí 5. května, souhlasili s užitím znaku města Čelákovic v rámci studentského projektu Zákulisí Čelejkměsta a udělili záštitu města Čelákovic akci Noc kostelů 2018, která se uskuteční dne 25. května.


19.4.2018 15:16:06 | přečteno 383x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load