ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 8/2019 konané dne 16. dubna

RM 8/2019

Na návrh místostarosty I Petra Studničky schválila Rada města smlouvu o dílo s Laboro ateliér na zpracování projektové dokumentace k akci s názvem „Čelákovice – zpracování PD – přednádražní prostor a parkovací dům“ v celkové ceně 1,8 mil. Kč bez DPH, přičemž na výstavbu parkovacího domu může město Čelákovice získat dotaci v rámci ITI až do výše 90 %.

Členové Rady města na návrh místostarostky II Nikoly Ottl vyslovili souhlas s oplocením dětského hřiště mezi ulicemi J. Zeyera a Spojovací v Čelákovicích, které provede pražská společnost AG REAL. Rada města rovněž schválila na návrh starosty Josefa Pátka opravu povrchu ulice U Dubu v Císařské Kuchyni, kterou zajistí prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, společnost DIS Praha.

Na návrh místostarosty III Miroslava Opy byly schváleny vzorové smlouvy o sdružení prostředků na vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“. Rada města schválila zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce nesoucí název „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, Čelákovice – Záluží“. Předpokládané náklady činí 38,7 mil. Kč.

Radní schválili zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, na kterou je možné získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu až do výše 6,2 mil. Kč.

Rada schválila smlouvu o dílo na obnovu sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovic, které proběhnou v roce 2019 v šesti etapách ve dnech 24. dubna, 15. května, 5. června, 19. června, 26. června a 11. září, zpravidla v čase od 8 do 16 hodin.

Členové Rady schválili smlouvu o dílo na renovaci a doplnění Městského informačně orientačního systému, který město vybudovalo v letech 2004–2010. Renovace proběhne v období od 1. května do 30. října ve třech dílčích etapách, přičemž se změny či doplnění dočká 175 směrovek.

Rada města vyslovila souhlas s termíny, ve kterých nebude v Městském bazénu vybíráno vstupné a plavání bude pro vybrané skupiny osob bezplatné. Jedná se o 1. června, 29. června, 30. června, 19. července, 12. srpna, 29. září a 31. prosince.

Na návrh radního Marka Skalického schválili členové Rady smlouvu o dílo na provedení údržby dřevin V Hájku. Celkem bude ošetřeno v dotčené lokalitě 40 dřevin výchovným, bezpečnostním, zdravotním a redukčním řezem.

24.4.2019 8:20:27 | přečteno 426x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load