ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 8/2020 konané dne 31. března

RM 8/2020

Radní projednali žádosti doručené městu Čelákovice v rámci dotačního programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb. Celkem bylo doručeno 11 žádostí, z toho dvě byly vyřazeny. Rada města schválila čtyři žádosti o poskytnutí dotace v úhrnné výši necelých 100 tisíc korun, zbylých pět doporučila Zastupitelstvu města ke schválení v hodnotě přibližně 340 tisíc korun.

Rada města schválila smlouvu o dílo se společností 1. SčV, a. s., na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“. Výměna sekčních šoupat bude probíhat v roce 2020 v pěti etapách. 

Radní schválili prodej nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25 za kupní cenu 600 000 Kč obci Stašov. Komise pro otevírání obálek doporučila tuto nabídku jako pro město Čelákovice nejvhodnější.

Členové Rady jmenovali pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2019, jejíž složení zůstalo stejné jako v předchozích letech. Předsedou pracovní skupiny je Josef Pátek a jejími členy jsou Petr Studnička, Markéta Reisiegelová, Karel Majer a Tomáš Bartoš.

Rada schválila rámcovou smlouvu na zajištění odstraňování a likvidaci uhynulých zvířat, a to na dobu určitou. Buď do dne, ve kterém cena za plnění předmětu smlouvy dosáhne částky 100 000 Kč nebo do 31. prosince 2023, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.


6.4.2020 7:53:03 | přečteno 337x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load