ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 8/2021 konané dne 20. 4. 2021

RM 8/2021

Rada města vzala na vědomí Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic za rok 2020. Délka vodovodních řadů ve městě je 54,65 km, kanalizační stoky dosahují délky 49,41 km. Ve městě je evidováno 2 388 přípojek. V roce 2020 činily ztráty vody 13,1 %. Společnost 1. SčV, a. s., připravuje tzv. smart metering, tedy dálkové odečty vodoměrů.

Radní jmenovali pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020. Předsedou je Josef Pátek a členy jsou Petr Studnička, Markéta Reisiegelová, Karel Majer, Tomáš Bartoš a nově i interní auditorka Šárka Letenská.

Členové Rady města schválili žádost o pět programových dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v úhrnné výši 54 tis. Kč, zbylých pět žádostí bude projednávat Zastupitelstvo město, přičemž Rada doporučila schválit tyto žádosti dle doporučení členů pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti.

Radní města byli informováni o aktuálním stavu krizového řízení v souvislosti s pandemií COVID-19 a o situaci v jednotlivých příspěvkových organizacích ve stavu pandemické pohotovosti.


23.4.2021 14:17:05 | přečteno 425x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load