ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze rady města č. 9/2018 konaná dne 3. května

RM 9/2018

Devátá schůze Rady města se uskutečnila s ohledem na květnové sváteční dny mimořádně ve čtvrtek 3. května. Během jednání byli radní seznámeni s činností vybraných poradních orgánů samosprávy a školských rad zřízených při obou základních školách zřízených městem Čelákovice. 

Rada města vzala na vědomí zprávu o postupu prací na akci „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“. Cílem investiční akce je vybudovat v areálu městského hřbitova veřejnou toaletu a zlepšit prostředí v rozlučkové síni.

Členové Rady města schválili poskytnutí individuálních dotací třem žadatelům. Nejvyšší dotace ve výši 50 000 Kč byla schválena Smíšené organizaci zdravotně postižených Čelákovice. Radní vyslovili poděkování členům redakční rady Zpravodaje města Čelákovic a jeho redaktorce za ocenění městského periodika 3. místem v kategorii Zpravodaje města a obcí v 3. ročníku celostátní soutěže Turist Propag.

Plnou podporu vyjádřili čelákovičtí radní navrhovaným opravám výpravní budovy v žst. Čelákovice, které byly předloženy Správou železniční dopravní cesty. Tyto opravy navazují na aktuálně probíhající investiční akci Modernizace žst. Čelákovice. Rada města byla seznámena s konceptem oslav Dne PID, který se v nádražním prostoru uskuteční v sobotu 8. září.


10.5.2018 11:46:22 | přečteno 412x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load