ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 9/2020 konané dne 14. dubna

RM 9/2020

Rada města vzala na vědomí návrh opatření města Čelákovic zaměřených na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů zmírňujících dopady pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19 a doporučila Zastupitelstvu města vyhlásit program „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na podporu podnikatelské činnosti.

Radní schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení a zhotovení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, která se týká výstavby sportovní haly a lokality Dělnických domků. Možnost podat námitky, připomínky a stanoviska uplynula po veřejném projednání dne 15. dubna.

Rada doporučila Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi. Návrhem se budou zabývat zastupitelé města na některém ze zasedání konaném do 30. června. Celkem bylo odevzdáno 7 podání se 4 nominovanými osobnostmi.

Členové Rady schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, jehož podstatou je navýšení počtu nádob na oddělený sběr kovů z dosavadních 7 o další 4 kusy s ohledem na velký zájem občanů o třídění. Rovněž bude navýšen počet sběrných nádob na použité potravinářské tuky a oleje ze současných 10 o dalších 6 kusů.


20.4.2020 8:07:16 | přečteno 289x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load