ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 9/2021 konané dne 4. května

RM 9/2021

Rada města vzala na vědomí informaci o podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice“ a rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení EUROVIA CS, a. s., za cenu 19 mil. Kč bez DPH.

Radní se seznámili s informací o možnosti publikování bezplatné inzerce na podporu místních živnostníků a podnikatelů v důsledku nepříznivé situace vyvolané pandemií COVID-19 naposledy v červnovém vydání Zpravodaje města Čelákovic, přičemž sleva ve výši 50 % bude poskytována na veškerou inzerci až do vydání Zpravodaje č. 12/2021.

Členové Rady vyslovili souhlas se zapojením fyzických osob podnikajících a právnických osob do obecního systému odpadového hospodářství pro komodity papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, a to od 1. ledna 2022.

Rada byla informována o situací týkající se krizového řízení města Čelákovic v době pandemie COVID-19 v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti.


7.5.2021 8:51:00 | přečteno 365x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load