ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 9/2022 konané dne 22. března

Revolution Train

Rada schválila smlouvu o spolupráci na realizaci programu Revolution Train, který je součástí Revolution Train Tour – 2022. Protidrogový vlak bude přistaven v železniční stanici Čelákovice ve středu 11. května. Program je určen zejména pro žáky základních škol, ale i pro účastníky zájmového vzdělávání a širokou veřejnost.

Radní schválili odpisové plány na rok 2022 všem 13 příspěvkovým organizacím, které město Čelákovice zřizuje. Zároveň jmenovali předsedu a členy pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města, která bude pracovat ve složení předseda Josef Pátek a členové Petr Studnička, Markéta Reisiegelová, Karel Majer, Šárka Letenská a Tomáš Bartoš.

Členové Rady města schválili provedení opravy povrchu komunikace v ulici Vašátkově za cenu 2,9 mil. Kč bez DPH, přičemž práce budou provedeny nejpozději do konce května 2022.

Rada schválila smlouvu na zajištění a financování dopravní obslužnosti v roce 2022, přičemž příspěvek města Čelákovic Středočeskému kraji činí 1,7 mil. Kč. Město Čelákovice přispívá na autobusovou linku 443 částkou 84 444 Kč, autobusovou linku 655 částkou 177 615 Kč, autobusovou linku 662 částkou 45 006 Kč, vlakové spoje linky S2 (svazek S2 + S22 + S 9) částkou 1 042 745 Kč a na vlakové spoje linky S23 částkou 252 615 Kč.

Radní města byli informováni o aktuálním stavu krizového řízení v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky a rozhodli, aby byly prověřeny možnosti vyčlenění dalších ubytovacích kapacit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, a to v objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách a v nevyužitých prostorech objektu tribuny na Městském stadionu v Čelákovicích. Ke dni 21. března bylo evidováno na území města Čelákovic 243 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 


25.3.2022 8:35:17 - aktualizováno 25.3.2022 8:39:27 | přečteno 448x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load