ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Podzim - Pod Prerovskou cestou   web

Podzim - Pod Prerovskou cestou web

Veřejné zakázky

Od začátku roku 2018 je městem Čelákovice zadávání veřejných zakázek realizováno prostřednictvím elektronického nástroje CENT (Certifikovaný Elektronický Nástroj Tenderů). Postupně bude docházet k úplné elektronizaci zadávacích řízení včetně podávání nabídek. Důvodem je zejména skutečnost, že od 18. 10. 2018  musí, dle zákona o zadávání veřejných zakázek, písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky.


Kompletní manuály pro dodavatele jsou zveřejněny na stránkách provozovatele elektronického nástroje. Požadavky na provoz systému CENT pro administrátory veřejných zakázek jsou uvedeny na straně 7 Uživatelské příručky pro zadavatele. 

Povinnost podávat nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje či možnost podávat tištěné nabídky je vždy specifikována ve výzvě k podání nabídek ke konkrétní veřejné zakázce.

Veřejné zakázky zadávané městem Čelákovice, které podléhají zveřejňovací povinnosti jsou zveřejňovány na profilu zadavatele a povinné tiskopisy též ve věstníku veřejných zakázek.

CENT

 
Město Čelákovice
load