ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Urbanistická soutěž o návrh

Územní plán Čelákovic - ideový návrh

Datum vydání: 08. 03. 2013
Odevzdání soutěžních návrhů: 22. května 2013 do 17:00 hod.

  • osobně v podatelně Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, Čelákovice
  • poštou

Vyhlašovatel: Město Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, zastoupené Ing. Josefem Pátkem, starostou města

Sekretář soutěže: Ing. Kateřina Kandlová, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, 
t: +420 326 929 152, f: +420 326 991 237, e: katerina.kandlova@celakovice.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. Šárka Kadeřábková, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Předmět soutěže: Zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Čelákovic včetně koncepce uspořádání krajiny a širších vazeb.

Porota:
RNDr. Milan Svoboda, nezávislý
Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý, 
Ing. arch. Milan Körner, nezávislý
Ing. arch. Marek Tichý
Milan Tichý, zastupitel města Čelákovic

Náhradníci:
Ing. arch. Václav Škarda, nezávislý
Ing. arch. Veronika Šindlerová, nezávislý
Ing. Petr Studnička, zastupitel města Čelákovic, určený zastupitel pro pořízení územního plánu
Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města

Předpokládané ceny a odměny celkem: 180 tis. Kč

Termíny: Datum vyhlášení soutěže: 08. 03. 2013
Lhůta k podání dotazů k předmětu soutěže: 28. 03. 2013
Lhůta k zodpovězení dotazů: 29. 03. 2013
Lhůta k podání dotazů k organizačním záležitostem: 14. 05. 2013
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 22. 05. 2013 do 17:00 hod
Datum hodnotícího zasedání poroty: 30. 05. 2013

Informace o soutěži jsou zveřejněny též na profilu zadavatele.


Soutěžní podklady: 

Výsledky hodnocení

Soutěžní návrhy
25.6.2013 1:10:27 | přečteno 2837x | tana
 
Město Čelákovice
load