ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Městský úřad v Čelákovicích
náměstí 5. května 1

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu  České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuji :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

· v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

· v sobotu dne 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
-  je  volební místnost  - místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října

ve volebním okrsku č. 2
- je volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipová č. p. 1429
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova

ve volebním okrsku č. 3
- je volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474 – 1475), Jiráskova, Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S.K.Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova

ve volebním okrsku č. 4
- je volební  místnost  - učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:  
Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí

ve volebním okrsku č. 5
-  je  volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Sokolovská, U Učiliště

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
- - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky

ve volebním okrsku č. 7
- je volební místnost – zasedací místnost Q-BYT spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera (č. p. 1474 – 1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Spojovací, Volmanova

ve volebním okrsku č. 8
- je volební místnost  -  pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Sídliště V Prokopě

ve volebním okrsku č. 9
- je volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Ke Strážnímu domku, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská

ve volebním okrsku č. 10
- je volební místnost –  objekt bývalé hasičské zbrojnice - pobočka Městské knihovny, Dělnická 133, Sedlčánky
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská, Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší, Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně – ul. Bezejmenná, Mochovská, U Studánky, Čelákovská 

ve volebním okrsku č. 11
- je volební místnost - učebna č. 238 - v přízemí vpravo - Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414,
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v ulicích:
Hybešova, J.A.Komenského, Náměstí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, V Zátiší, Vančurova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6.   Informování voličů: K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

V Čelákovicích, dne 8. 10. 2013


Milan Tichý, v.r.,  místostarosta města Čelákovic

8.10.2013 10:34:50 | přečteno 1174x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load