ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Vyhlášky a nařízení


Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Vyhledávání ve sbírce právních předpisů >>zde<< .

Vyhlášky

Číslo 
Schválení
Platnost
Účinnost
Zrušení


Odbor


název vyhlášky
novelizace - změna  č.
číslo vyhlášky, kterou nová vyhláška zrušuje

P - platné N - neplatné

ikona souboruE2-2022
7.12.2022
1.1.2023
1.1.2023 
  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
mění E3/2021
P   
ikona souboruE1-2022
7.12.2022
29.12.2022
29.12.2022 
 o regulaci provozování hazardních her
zrušuje E1/2019
P
ikona souboruE3-2021
8.12.2021
1.1.2022
 OŽPo místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
zrušuje E5/2019
P
ikona souboruE2-2021
8.12.2021
1.1.2022
 OŽPo stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
zrušuje E3/2019
P
ikona souboruE1-2021
23.6.2021
24.6.2021
 OŠIKkterou se mění vyhláška E2/2016 o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice
mění E2/2016
P
 ikona souboruE1-2020
6.5.2020
1.6.2020
1.6.2020
 OŽP
OFaP
kterou se mění obecně závazná vyhláška E5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška E4/2015 o místních poplatcích
zrušuje E5/2019 a částečně upravuje E4/2015
P
 ikona souboruE6-2019
 11.12.2019
 1.1.2020
 1.1.2020
 OFaPo místním poplatku z pobytu
P 
 ikona souboruE5-2019
 11.12.2019
 1.1.2020
 1.1.2020
1.1.2022
 OŽP o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zrušuje E7/2015,E3/2016,E2/2017,E1/2018
N
 ikona souboruE4-2019
23.10.2019
5.12.2019
5.12.2019
OORG k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
P
 ikona souboruE3-2019
28.6.2019
28.6.2019
13.6.2019
1.1.2022
 OŽPo stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic
zrušuje E 2/2015
N
 ikona souboruE2-2019
13.2.2019
16.3.2019
 MP Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. E1/2004 a ruší obecně závazná vyhláška č. E1/2014 a č. E6/2006
 zrušuje E1/2014 a E6/2006                           
P
 ikona souboruE1-2019
13.2.2019
16.3.2019
 OFaPo regulaci provozování hazardních her
zrušuje E 1/2015
N
 ikona souboruE1-2018
12.12.2018
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2020   

 OFaP 

kterou se mění OZV E7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
mění E7/2015
N

ikona souboruE2-2017
13.12.2017
1.1.2018
1.1.2018
1.1.2020
  OFaP 
 kterou se mění OZV E7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 měníE7/2015
N
ikona souboruE1-2017
20.9.2017
26.10.2017
26.10.2017
 OSMI

kterou se vydává Požární řád města Čelákovic
zrušuje E 2/2014
P

ikona souboruE3-2016
6.1.2016
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2020

 OFaP
 kterou se mění OZV E7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
mění E7/2015
N

 ikona souboruE2-2016
9.11.2016
1.1.2017
1.1.2017

 OŠIK

 o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice

N

ikona souboruE 1/2016
21.9.2016
20.10.2016
20.10.2016
  OŠiK o veřejném pořádku a čistotě ve městě
zrušuje E 5/2015 a E 6/2015
P
ikona souboruE 07/2015
16.12.2015
1.1.2016 
1.1.2016
1.1.2020
 OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 2/2013

N 
ikona souboruE 06/2015
4.11.2015
1.12.2015
1.12.2015
20.10.2016
 
  práv.  o veřejném pořádku a čistotě ve městě

novelizace vyhlášky E 05/2015
N

ikona souboruE 05/2015
24.06.2015
16.07.2015
16.07.2015
20.10.2016

  práv.

 o veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 1/2007
N

ikona souboruE 04/2015
24.06.2015
16.07.2015
01.10.2015

práv.
OFaP 
o místních poplatcích

zrušuje E 2/2011, E 6/2011,E 2/2012, E 1/2013

částečně upravená vyhláškou E 1/2020 ze dne 1. 6. 2020

P
ikona souboruE 03/2015
29.04.2015
21.05.2015
01.10.2015

 OŠIKo stanovení školských obvodů základních škol

zrušuje E 4/2005
P 
ikona souboruE 02/2015
29.04.2015
21.05.2015
21.05.2015
13.06.2019

 OŽPo stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Čelákovic

zrušuje E 5/2006

N
ikona souboruE 01/2015
29.04.2015
21.05.2015
01.10.2015
16.03.2019
 OFaPo stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry

zrušuje E 1/2012
N
ikona souboruE 04/2014
10.12.2014
27.12.2014
01.01.2015 

 OFaPnovelizace vyhlášky E 2/2013

zrušuje E 3/2013
N 

ikona souboruE 03/2014
19.06.2014
10.07.2014
01.08.2014
 OŽPnovelizace vyhlášky E 4/2011
P
ikona souboruE 02/2014
24.04.2014
15.05.2014
15.05.2014
26.10.2017
OHPožární řád města Čelákovice

zrušuje E 2/2008
N
ikona souboruE 01/2014
27.02.2014
20.03.2014
20.03.2014
16.03.2019
MěP
práv.
kterou se mění OZV E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích

zrušuje E 4/2013

N
11.12.2013
27.12.2013
01.01.2014
19.02.2014
MěP
práv.
kterou se mění OZV E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích
N
11.12.2013
27.12.2013
01.01.2014
31.12.2014
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
N
ikona souboruE 02/2013
24.04.2013
13.05.2013
01.06.2013
01.01.2014
OFaP
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 3/2012

N

ikona souboruE 1/2013
06.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
30.09.2015

práv.
OŠIK
novelizace č. 3 vyhlášky E 2/2011
N
ikona souboruE 03/2012
12.12.2012
30.12.2012
01.01.2013
31.05.2013
OFaP
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 3/2010, E 5/2011
N
ikona souboruE 02/2012
05.09.2012
26.09.2012
26.09.2012
30.09.2015
OFaP
novelizace č. 2 vyhlášky E 2 /2011
N
ikona souboruE 01/2012
05.09.2012
26.09.2012
01.10.2012
30.09.2015
OFaP
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry

zrušuje E 2/2010
N
ikona souboruE 6/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
30.9.2015
práv.
OŠIK
OH
OFaP
novelizace č. 1 vyhlášky E 2/2011
N
ikona souboruE 5/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
31.12.2012
OFaP
novelizace č. 1 vyhlášky E 3/2010
N
ikona souboruE 4/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
MěP
práv.
stanovení pravidel pro pohyb psů a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
P
ikona souboruE 3/2011
07.09.2011
27.09.2011
01.10.2011
MěP
práv.
o zákazu podávání a konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
P
ikona souboruE 2/2011
27.04.2011
18.05.2011
01.06.2011
30.09.2015
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 1/2011
N
ikona souboruE 1/2011
09.03.2011
29.03.2010
01.04.2011
31.05.2011
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 4/2010
N
ikona souboruE 4/2010
15.12.2010
31.12.2010
01.01.2011
31.03.2011
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 3/2006, E 3/2007, E 1/2008, E 2/2009
N
ikona souboruE 3/2010
23.09.2010
18.11.2010
01.01.2011
31.12.2012
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

zrušuje E 4/2006, E 2/2007, E 3/2008, E 1/2009
N
ikona souboruE 2/2010
25.02.2010
18.03.2010
01.04.2010
30.09.2012
OFaP
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány VHP
N

ikona souboruE 1/2010
25.02.2010
18.03.2010
01.04.2010
MěP
práv.
novelizace č. 1 vyhlášky E 1/2007
N
ikona souboruE 2/2009
26.11.2009
17.12.2009
01.01.2010
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 3 vyhlášky E 3/2006
N

ikona souboruE 1/2009
26.11.2009
17.12.2009
01.01.2010
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 3 vyhlášky E 4/2006
N
ikona souboruE 3/2008
27.11.2008
13.12.2008
01.01.2009
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 2 vyhlášky E 4/2006
N

ikona souboruE 2/2008
24.04.2008
15.05.2008
01.06.2008
14.05.2014

OH
Požární řád města Čelákovic

zrušuje E 2/2004
N
ikona souboruE 01/2008
21.02.2008
08.03.2008
01.04.2008
31.12.2010
OH
OŠIK
novelizace č. 2 vyhlášky E 3/2006
N
ikona souboruE 03/2007
29.11.2007
15.12.2007
01.01.2008
31.12.2010
OH
OŠIK
novelizace č. 1 vyhlášky  E 3/2006
N
ikona souboruE 02/2007
29.11.2007
15.12.2007
01.01.2008
31.12.2010
OFaP
Novelizace č. 1 vyhlášky E 4/2006
N
ikona souboruE 01/2007
22.02.2007
22.03.2007
01.04.2007
30.09.2015
práv.
o veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 3/2005
N
ikona souboruE 06/2006
20.09.2006
12.10.2006
12.10.2006
16.03.2019

MěP

ustrojovací řád
N

ikona souboruE 05/2006
20.09.2006
12.10.2006
01.11.2006
20.05.2015

OŽP
taj.
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovice

zrušuje E 44/2001
N
ikona souboruE 04/2006
20.09.2006
12.10.2006
01.01.2007
31.12.2010
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E45/2001, E 46/2002, E 1/2003, E 3/2003, E 3/2004, E 2/2005
N
ikona souboruE 03/2006
21.06.2006
15.07.2006
01.08.2006
31.12.2011
taj.
OFaP
OH
OŠIK
o místních poplatcích

zrušuje E 4/2003
N
ikona souboruE 02/2006
12.04.2006
30.05.2006
30.05.2006
 zrušovací
taj.zrušení E 21/94 digitální tech. mapa

zrušuje E 21/94
N
E 01/2006
08.03.2006
30.03.2006
30.03.2006
 zrušovací
taj. zrušení E 3/91 tržní řád  

zrušuje E 3/91
N
ikona souboruE 04/2005
12.12.2005
29.12.2005
01.01.2006
30.09.2015
OŠIKstanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice
N
ikona souboruE 03/2005
12.12.2005
29.12.2005
01.01.2006
30.03.2007
taj.o veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 25/92, E 27/96
N
E 02/2005
16.11.2005
29.12.2005
01.01.2006
31.12.2006
OFaPnovelizace č. 5 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 01/2005
26.01.2005
14.02.2005
01.03.2005
 
ORMzměna č. 1 územního plánu
P
E 03/2004

10.11.2004
30.11.2004
01.01.2005
31.12.2006
OFaPnovelizace č. 4 vyhlášky E 45/2001
N
E 02/2004

16.06.2004
08.07.2004
01.08.2004
31.05.2008
OHPožární řád města Čelákovic

zrušuje E 32/97
N
ikona souboruE 01/2004
16.06.2004
08.07.2004
01.08.2004
 
míst.kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích

zrušuje E 09/92, Statut MP
P
ikona souboruE 04/2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
31.07.2006
FaPo místních poplatcích

zrušuje E 29/96, dodatek č. 1,  E 43/2001,  E 34/98
N
ikona souboruE 03/2003
19.11.2003
29.12.2003
01.01.2004
31.12.2006
FaPnovelizace č. 3 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 02/2003
24.09.2003
30.10.2003
01.11.2003
OHstanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
P
ikona souboruE 01/2003
19.02.2003
05.04.2003
05.04.2003
31.12.2006
FaPnovelizace č. 2 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 46/2002
12.09.2002
25.10.2002
01.01.2003
31.12.2006
FaP
novelizace č. 1 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 45/2001
29.11.2001
15.12.2001
01.01.2002
31.12.2006
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů
N
ikona souboruE44 / 2001
29.11.2001
15.12.2001
01.01.2002
31.10.2006
práv.

o "Systému" nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovic

zrušuje E 42/2000
N
ikona souboruE 43/2001
24.05.2001
15.06.2001
15.06.2001
31.12.2003
práv.
novelizace č. 2 vyhlášky E 29/96
N
ikona souboruE 42/2000
15.11.2000
06.12.2000
01.01.2001
31.12.2001
práv.
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za komunální odpad na území města Čelákovic

zrušuje  E 35/98, E 38/98, E 41/99
N
ikona souboruE 41/99
30.06.1999
01.07.1999
01.07.1999
31.12.2000
práv.
novelizace č. 2 vyhlášky E 35/98
N
ikona souboruE 40/99
27.01.1999
03.02.1999
03.02.1999
23.06.1999
FaPnovelizace č. 1 vyhlášky E 36/98
N
E 39/89

08.10.1998
09.10.1998
24.10.1998
časově omezeno
 Pers.o dni a místě konání voleb do zastupitelstev v obcích

N

ikona souboruE 38/98
16.09.1998
25.09.1998
25.09.1998
31.12.2000
práv.
novelizace č. 1 vyhlášky E 35/98
N
 E 37/98

25.05.1998
25.05.1998
09.06.1998
časově omezeno
 Pers 

o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR v obci
N

ikona souboruE 36/98
09.04.1998
02.05.1998
01.07.1998
23.06.1999
ŽPo stanovení úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města Čelákovice
N
ikona souboruE 35/98
25.03.1998
01.04.1998
01.04.1998
31.12.2000
ŽPo nakládání s komunálním a stavebním odpadem

zrušuje E 4/91
N
ikona souboruE 34/98
25.03.1998
01.04.1998
01.04.1998
31.12.2003
FaP
o místních poplatcích za provozování výherních hracích přístrojů
N
ikona souboruE 27/96
11.09. 1997
11.09.1997
01.10.1997
31.12.2005
ŽP
novelizace č. 1 vyhlášky E 27/96
N
ikona souboruE33 / 97
11.09. 1997
11.09. 1997
01.10.1997
06.02.2013
FaPo poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
N
ikona souboruE 32/97
25.03.1997
01.05.1997
01.05.1997
31.07.2004
H – Spožární řád

zrušuje E 11/93
N
ikona souboruE 29/96
27.11.1996
01.12.1996
01.12.1996
31.12.2003
FaPdodatek č. 1 k vyhlášce E 29/96
N
 E 31/96

16.10.1996
17.10.1996
17.10.1996
časově omezeno
 H - S o dni a místě konání voleb
N
ikona souboruE 29/96
29.05.1996
01.12.1996
01.07.1996
31.12.2003
FaP
o místních poplatcích

zrušuje E 26/96
N

E 28/96

14.03.1996
01.04.1996
01.04.1996
časově omezeno
 ŽPo povinném hubení myšovitých hlodavců
N
ikona souboruE 27/96
07.12.1995
01.01.1996
01.01.1996
31.12.1996
ŽP
o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí

zrušuje  E 23/94
N
E 26/96

07.12.1995
01.01.1996
01.01.1996
30.06.1996
 FaPo místních poplatcích
zrušuje E 24/95
ikona souboruE 25/95
07.12. 1995
01.01.1996
01.01.1996
31.12.1996
taj.

o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města

zrušuje  E 18/93
N
E 24/95

28.06.1995
01.01.1996
01.01.1996
31.12.1995
  FaPo místních poplatcích
zrušuje E 20/94
N
E 23/94

07.11.1994
01.01.1995
01.01.1995
31.12.1995
 VZaŽP o čistotě města a ochraně životního
zrušuje E 16/93
N
ikona souboruE 22/94
19. 09.1994
20.09.1994
20.09.1994
VZaŽPúzemní plán
P
ikona souboruE 21/94
19.09.1994
01.10.1994
01.10.1994
29.05.2006
VZaŽP
digitální technická mapa města
N
E 20/94

29.06.1994
01.07.1994
01.07.1994
31.12.1994
 FaP
ŽÚ
o místních poplatcích

zrušuje E 1/91                                           
N
E 19/93

22.09.1993
01.10.1993
01.10.1993
časově omezeno
 Ho odprodeji vybavení obecních bytů nájemcům
N
E 18/93

22.09.1993
24.09.1993
24.09.1993
31.12.1995
 taj.o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města
N
ikona souboruE 17/93
26.08.1993
30.08.1993
30.08.1993
26.01.2005
ŠKaZ
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
N
E 16/93

22.09.1993
01.11.1993
01.11.1993
31.12.1994
 taj.o čistotě ve městě a ochraně ovzduší

zrušuje E 2/91, E 5/91
N
ikona souboruE 15/93
31.05.1993
01.06.1993
01.06.1993
01.12.1998
 ŠKaZ
statut čestného občanství města
N
E 14/93

31.05.1993
01.06.1993
01.06.1993
časově omezeno
 ŽPsanace pozemků v oblasti Nedanin
N
 E 13/93

01.04.1993
20.05.1993
20.05.1993
časově omezeno
 ŽPo povinném očkování psů proti vzteklině                                               
N
E 12/93

07.04.1993
01.05.1993
01.05.1993
15.12.2004
 ŽPo chovu hospodářských zvířat
N
E 11/93

31.03.1993
01.04.1993
01.04.1993
30.04.1997
 H - Spožární řád města
N
E 10/92
10.12.1992
01.01.1993
01.01.1993
časově omezeno
 taj.o snížení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
N
ikona souboruE 09/92
17.12.1992
01.04.1993
01.04.1993
31.07.2004
taj.
o městské policii
N
E 9/92

30.04.1992
01.06.1992
01.06.1992
časově omezeno
 H - So dni a místě konání voleb
N 
 E 8/92

26.03.1992
27.04.1992
27.04.1992
časově omezeno
 ŽPo povinném hubení myšovitých hlodavců, potkanů a myší
N
 E 7/92

09.04.1992
27.05.1992
27.05.1992
časově omezeno
 H - S 

o podmínkách vedení volební kampaně do FS a ČNR v červnu 1992
N

ikona souboruE 06/92
20. 02.1992
21.02.1992
21.02.1992
05.06.2003
H - So zásadách hospodaření s byty v majetku obce
N
 E 5/91

20.02.1992
21.02.1992
21.02.1992
05.06.2003
 ŽPřád čistoty města
N               
 E 4/91

12.11.1991
01.01.1992
01.01.1992
31.04.1998
 ŽPo shromažďování a odvozu odpadů 
     
 ikona souboruE 03/91
20.06.1991
06.07.1991
06.07.1991
29.03.2006
KHaSOtržní řád
N
 E 2/91

06.04.1991
13.05.1991
13.05.1991
31.10.1993
  KHaSO na ochranu ovzduší
N                         
 E 1/91

13.03.1991
01.04.1991
01.04.1991
30.06.1993
 KHaSOo místních poplatcích
   

Nařízení

Číslo
Schválení
Platnost
Účinnost
Zrušení
 Odbor
název nařízení
novelizace - změna č.

P- platné N - neplatné
 ikona souboruN 3/2015
15.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
 práv. o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic
P
ikona souboruN 2/2015
01.06.2015
01.06.2015
OŠIK
MěP

o zrušení Nařízení města N 1/2007, o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech
P
27.01.2015
18.02.2015
18.02.2015

práv.
MěP
zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Čelákovic
N
ikona souboruN 1/2014
29.09.2014
28.10.2014
01.11.2014
TS
práv.
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic - doplnění N 2/2013
P
04.12.2013
26.10.2013
01.01.2014

TS
práv.
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic
N
ikona souboruN 1/2013
23.9.2013
01.11.2013
01.11.2013
31.12.2013
TSplán zimní údržby komunikací města Čelákovic

zrušuje N 1/2010
N

ikona souboruN 2/2010
30.12.2010
19.01.2011
20.01.2011
MěP
o odtahu vozidel a stanovení maximální ceny za nucený odtah
P
ikona souboruN 1/2010
07.10.2010
28.11.2010
01.11.2011
31.10.2013
TS
plán zimní údržby komunikací města Čelákovice
N
ikona souboruN 1/2008
10.01.2008
26.01.2008
01.02.2008
18.01.2011
MěP
o odtahu vozidel a stanovení maximální ceny za nucený odtah
N
ikona souboruN 1/2007
01.11.2007
27.11.2007
01.01.2008
31.05.2015
OŠIK
o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech
N
 ikona souboruN 1/2006
10.08.2006
29.08.2006
01.09.2006

MěP
OFaP
vymezení zpoplatněných oblastí k parkování
P
5.6.2013 17:47:08 - aktualizováno 10.12.2019 9:33:44 | přečteno 15608x | tana
 
Město Čelákovice
load