ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města č. 1/2022 konaného dne 19. října

ZM 1/2022

Po volbách do Zastupitelstva města Čelákovic konaných ve dnech 23. a 24. září se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města ve středu 19. října v Kulturním domě. V tajné volbě byl starostou města zvolen Josef Pátek, místostarostou města Petr Studnička a radními města Pavel Jindřich, Miroslav Opa, Marek Skalický, Jarmila Volfová a Jana Vondráčková.

Dva zastupitelé na svůj mandát rezignovali a nastoupivším náhradníkem a novým zastupitelem města se stal Jiří Kratochvíl. Všech 21 zastupitelek a zastupitelů složilo slib a splnili tak podmínky, které stanoví právní řád České republiky pro výkon funkce člena zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města stanovilo počet místostarostů na jednoho a stanovilo, že jediným uvolněným členem Zastupitelstva města bude starosta, funkce místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná, stejně tak funkce všech radních a zastupitelů města.
Zastupitelé rovněž zvolili předsedkyní finančního výboru Zastupitelstva města Markétu Reisiegelovou, předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiřího Kratochvíla a předsedkyní osadního výboru Sedlčánky Lucii Chrůmovou. Volba předsedy osadního výboru Záluží a členů jednotlivých výborů proběhne na prosincovém zasedání Zastupitelstva města, neboť předsedové výborů mohou do 25. listopadu zaslat k rukám starosty návrhy na členy výborů.
Členové Zastupitelstva nominovali do Výboru MAS Střední Polabí Miroslava Opu, pověřili zastupitele Petra Studničku k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem Územního plánu Čelákovic a změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice jako tzv. určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona, a delegovali Josefa Pátka jako zástupce města Čelákovic na valnou hromadu obchodní společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., ve které má město majetkovou účast.
Zastupitelstvo dále stanovilo výši odměn, schválilo a vydalo jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/11/2022 a schválilo a stanovilo Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice na období 2022–2026.


25.10.2022 8:39:12 | přečteno 686x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load