ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 1/2018 konaného dne 7. listopadu

ZM 1/2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic se konalo ve středu 7. listopadu a zúčastnilo se ho 20 nově zvolených zastupitelek a zastupitelů města. Ti projednali v rámci programu zasedání všech 19 předložených bodů. Starostou města Čelákovic byl počtem 17 hlasů zvolen pro VIII. volební období v letech 2018–2022 Ing. Josef Pátek.

Všech 20 členů Zastupitelstva města, kteří reprezentují tři volební strany ODS, PRO Č – Pro Čelákovice a ANO 2011, složilo zákonem předepsaný slib. Jedna zastupitelka byla ze zdravotních důvodů omluvena a slib složí na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Hlasování o jednotlivých funkcionářích probíhala formou tajné volby.

Zastupitelé zvolili nové vedení města, které bude pracovat ve složení starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., místostarostka II Nikola Ottl a místostarosta III Ing. Miroslav Opa, Ph.D. Funkce starosty a místostarostky II budou vykonávány jako uvolněné, funkce místostarostů I a III a všech ostatních členů Rady a Zastupitelstva budou vykonávány jako neuvolněné. Zbývajícími třemi členy Rady města byli zvoleni Bc. Ondřej Holzman, Mgr. Marek Skalický a Jarmila Volfová.

Místostarosta I má ve své kompetenci agendu školství, kultury, dopravy a územního plánování a řízení příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. Místostarostka II má ve své kompetenci agendu sociálních věcí, zdravotnictví, bytové politiky, protidrogové prevence, sportu a řízení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Čelákovice a Čelákovická sportovní. Místostarosta III má ve své kompetenci agendu investic a Městského stadionu Čelákovice.

Do funkce předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva byla zvolena Ing. Markéta Reisiegelová. Do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva byl navržen Mgr. Miloš Bukač, který vyslovil nesouhlas s touto nominací, a volba předsedy kontrolního výboru byla odložena na prosincové zasedání Zastupitelstva města. Předsedou osadního výboru Sedlčánky byl zvolen Petr Kabát a předsedou osadního výboru Záluží byl zvolen Roman Přívozník. Kontrolní výbor a osadní výbor Záluží budou pracovat v počtu pěti členů, finanční výbor bude mít sedm členů a osadní výbor Sedlčánky bude tvořen jedenácti členy. Členové všech výborů budou voleni na příštím zasedání Zastupitelstva.

Čelákovičtí zastupitelé nominovali do Výboru Místní akční skupiny Střední Polabí zastupitele Ing. Martina Bajera. Jako zastupitel určený k pořízení Územního plánu Čelákovic byl Zastupitelstvem stanoven místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD. Na valnou hromadu obchodní společnosti Zdroj pitné vody Kárány, ve které má město Čelákovice majetkovou účast, byl Zastupitelstvem delegován starosta Ing. Josef Pátek.

V závěru tříhodinového zasedání Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo a vydalo svůj nový jednací řád, který bude platný již od prosincového zasedání zastupitelů města.


12.11.2018 13:58:07 | přečteno 1093x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load