ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 10/2019 konaného dne 11. prosince

ZM 10/2019

Zastupitelé schválili na základě doporučujících stanovisek Rady města a finančního výboru Zastupitelstva města rozpočet města Čelákovic na rok 2020. Proinvestiční rozpočet má historicky nejvyšší výdaje ve výši 541,5 mil. Kč a příjmy ve výši 421,6 mil. Kč. Stejně tak byl schválen Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022.


Zastupitelstvo města schválilo studii Domova pro seniory v lokalitě U Kovárny zpracovanou společností Schindler Seko architekti a vyslovilo souhlas se zpracováním projekční přípravy celé stavby. Byly akceptovány připomínky z ledna 2017 a celková kapacita objektu se snížila z 89 na 58 lůžek.
Členové Zastupitelstva schválili Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, ve kterém je alokováno 500 tis. Kč a žádosti o dotace je možné podávat od 3. února do 28. února 2020.
Zastupitelé schválili dvě obecně závazné vyhlášky, přičemž jedna upravuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a druhá zavádí zcela nový místní poplatek z pobytu. Ten bude v Čelákovicích činit 10 Kč/osoba/den.
V závěru zasedání byly stanoveny v souladu s aktualizovaným nařízením vlády ČR odměny neuvolněným členům zastupitelstva a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce s účinností od 1. ledna 2020.

18.12.2019 15:37:19 | přečteno 411x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load