ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 11/2020 konaného dne 26. února

ZM 11/2020

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice a společností Lidl Česká republika, jejímž cílem je zkoordinovat výstavbu maloobchodní prodejny potravin a spotřebního zboží s výstavbou sportovní haly v obchodní zóně podél Toušeňské ulice v Čelákovicích.

Zastupitelé vzali na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra ve věci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019, ve kterém je konstatováno, že postup Zastupitelstva města Čelákovic byl hodnocen jako souladný se zákonem o obcích a dále, že Ministerstvo vnitro ve shodě s Ministerstvem financí nepovažují podmínku dotace vázanou na skutečnost, že žadatel o dotaci není s územním samosprávným celkem v žádném soudním sporu, za diskriminační. Proto nebylo přistoupeno k uplatnění dozorových pravomocí.

Členové Zastupitelstva rozhodli o poskytnutí individuálních dotací na celoroční činnost v roce 2020 celkem 2 církvím, 13 zájmovým spolkům a 14 sportovním subjektům. Církve obdrží 95 tis. Kč, zájmové spolky 905 tis. Kč a sportovní subjekty, ve kterých je organizováno 3 229 členů, 2,78 mil. Kč. Současně byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o finanční podporu projektu „Rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích“ v rámci dotačního programu „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“ z Fondů EHP a Norska. Odhadované realizační náklady na rekonstrukci čelákovické tvrze činí 26,7 mil. Kč.


.

4.3.2020 15:26:07 | přečteno 2275x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load