ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2020 konaného dne 6. května

ZM 12/2020

V úvodu zasedání Zastupitelstva města složila slib nová zastupitelka města Lucie Chrůmová. Kvůli pandemii COVID-19 probíhalo zasedání čelákovických zastupitelů s předepsanými rozestupy a veřejnosti byla vyhrazena místnost v předsálí Kulturního domu odděleně od vlastního jednacího sálu zastupitelů.

S ohledem na rezignaci na funkci místostarostky II i na mandát zastupitelky města Nikoly Ottl stanovilo Zastupitelstvo města nově počet místostarostů na dva, přičemž oba místostarostové Petr Studnička i Miroslav Opa vykonávají tuto funkci jako neuvolněnou. Starostu Josefa Pátka v době jeho nepřítomnosti nadále zastupuje místostarosta I Petr Studnička, který spolu se starostou bude podepisovat i nadále právní předpisy města; v případě jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta II Miroslav Opa.

Zároveň došlo k úpravě kompetencí, přičemž místostarosta I má ve své kompetenci vedle dopravy, územního plánování, školství a kultury nově také protidrogovou problematiku a dotační politiku města. Místostarosta II má nově ve své kompetenci spolu s investicemi a Městským stadionem rovněž oblast sportu. Ostatní kompetence bývalé uvolněné místostarostky II byly rozděleny mezi starostu města a ostatní členy Rady města. V tajné volbě byl novým radním města zvolen zastupitel Pavel Jindřich. 

Zastupitelé se seznámili s informacemi o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období od 10. března do 28. dubna 2020 a vzali na vědomí všechna dosavadní usnesení Krizového štábu města Čelákovic. Rovněž Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas se všemi navrženými opatřeními města Čelákovic zmírňujícími dopady pandemie COVID-19 na podporu občanů, živnostníků a podnikatelů na území města Čelákovic.

Zastupitelstvo schválilo předložené žádosti o programovou dotaci na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020 v úhrnné výši 343 990 Kč. Rada města již na konci března schválila další žádosti v úhrnné výši 96 375 Kč. Z 11 žádostí vyhověla samospráva města Čelákovic celkem devíti žadatelům.

13.5.2020 11:49:59 | přečteno 524x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load