ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 13/2020 konaného dne 24. června

ZM 13/2020

Zastupitelé města byli informováni o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období od 29. dubna do 9. června 2020 a vzali na vědomí vyčíslení uznatelných výdajů z rozpočtu města ve výši 991,1 tis. Kč. Zároveň schválili Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. března do 9. června 2020.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Čelákovic za rok 2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2019, a to bez výhrad. Rovněž schválilo účetní závěrku města Čelákovic sestavenou k 31. prosinci 2019 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 69,6 mil. Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Členové Zastupitelstva s ohledem na dopad pandemie COVID-19 na hospodaření obcí a měst v České republice schválili uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč s Českou spořitelnou, přičemž doba splatnosti úvěru je 10 let a úrok 1,09 % p. a.

Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP. Změna se dotýká lokality pro výstavbu sportovní haly a lokality Dělnických domků.

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo zařazení svého správního území do územní působnosti MAS Střední Polabí v Programovém období 2021–2027. Dosud bylo pro území města Čelákovic získáno na dotacích 34,5 mil. Kč díky MAS Střední Polabí.


3.7.2020 10:07:37 | přečteno 315x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load