ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 14/2020 konaného dne 16. září

ZM 14/2020

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření města za období od 1. ledna do 30. června, ve kterém se významně projevil dopad pandemie COVID-19. Pokles daňových příjmů je odhadován přibližně o 20 % ve výši přibližně 45 mil. Kč.

Zastupitelé vzali na vědomí výstup projektu „KVAS – kvalitní a udržitelná veřejná výstavba“, který byl zaměřen na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách formou podnětu investičního záměru a uložili Radě města zadat zpracování projektové dokumentace ve variantě A1.

Členové Zastupitelstva schválili rovněž smlouvu o výpůjčce se Základní uměleckou školou Jana Zacha, příspěvková organizace a dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.

Přítomní zastupitelé města byli informováni o aktuální epidemiologické situace na území města Čelákovic, která ovlivňuje především provoz škol a školských zařízení a vedla ke zrušení vybraných kulturních akcí.


22.9.2020 14:19:36 | přečteno 309x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load