ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 16/2020 konaného dne 9. prosince

ZM 16/2020

Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočet města Čelákovic na rok 2021. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 324,5 mil. Kč, celkové výdaje činí 489,4 mil. Kč a financování je 164,9 mil. Kč. Významnou plánovanou investicí je rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici J. A. Komenského. Stejně tak schválili zastupitelé jednomyslně střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na roky 2022 a 2023.

Zastupitelé se seznámili s krizovým řízením města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období od 19. října do 30. listopadu. Rovněž vzali na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic.

Zastupitelstvo se seznámilo s výstupy projektu „Koncepce mobility města Čelákovice“ podpořeného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Stejně tak se seznámilo s výstupy projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“ podpořeného v rámci programu Beta Technologické agentury České republiky.

Členové Zastupitelstva schválili Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele je 250 tis. Kč.

Zastupitelé v tajné volbě zvolili novou předsedkyní osadního výboru Sedlčánky Lucii Chrůmovou. Bývalý zastupitel města a předseda osadního výboru Sedlčánky Petr Kabát byl zvolen členem tohoto výboru.


21.12.2020 7:51:46 | přečteno 294x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load