ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 18/2017 konaného dne 29. března

ZM 29. března

Zastupitelé města se na svém 18. zasedání sešli ve středu 29. března. Samotnému zasedání předcházela prezentace Plánu odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017–2021. Následovalo projednání dotací z rozpočtu města pro rok 2017 vyšších než 50 tis. Kč či kupních smluv na pozemky pod budoucím obchvatem města.

Zastupitelé schválili Plán odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017–2021, který vypracovala firma ISES, spol. s r.o. Tento plán  zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu. Obě kategorie město Čelákovice překračuje. Krajský úřad Středočeského kraje předložený plán projednal ve smyslu zákona o odpadech a schválil ho bez připomínek.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuálních dotací na základě stanovených kritérií 22 žadatelům, kterým bude v letošním roce poskytnuta dotace převyšující 50 tis. Kč. Zároveň byly schváleny příslušné veřejnoprávní smlouvy. Ze spolků obdrží nejvyšší dotaci Klub přátel Jana Zacha, který se bude v roce 2017 soustředit na oslavy 70. výročí znovuotevření Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace a čelákovický Sbor dobrovolných hasičů. U sportovních subjektů je výše dotace ovlivněna skutečností, zda vykonávají správu majetku či nikoliv. Nejvyšší dotaci získá TJ Spartak Čelákovice a Orka Florbal.

Zastupitelé rovněž rozhodli o zrušení „Pracovní skupiny pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. ledna 20107“, diskutovali o dopravní situaci v lokalitě „pod nádražím“ či o návrzích na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice týkajících se tzv. dělnických domků v Křižíkově ulici.

 

7.4.2017 14:29:02 | přečteno 280x | marketa.sykorova
 
Město Čelákovice
load