ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 19/2017 konaného dne 3. května

V pořadí 19. zasedání Zastupitelstva města se uskutečnilo ve středu 3. května v zasedací místnosti Městského úřadu Čelákovice ve Stankovského ulici. Na programu zasedání bylo především schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o výpůjčce s vybranými příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Čelákovice.

V listopadu 2015 schválili zastupitelé města realizaci projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic“. V rámci projektu byl zpracován digitální povodňový plán a zkompletována žádost o poskytnutí dotace ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o. Po kontrole Státním fondem životního prostředí bylo dne 6. dubna doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v maximální výši 7,2 mil. Kč, což je 70 % celkových nákladů na projekt. Zastupitelstvo města schválilo přijetí předmětné dotace.

Zastupitelům města byly předloženy tři návrhy smluv o výpůjčce, a to mezi městem Čelákovice a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. Všechny tři smlouvy byly Zastupitelstvem schváleny a u posledně jmenované organizace bylo již reflektováno i zřízení nového místa poskytování vzdělávání, tedy odloučeného pracoviště, kterým bude od 1. září Mateřská škola "Sluníčko" v ulici J. A. Komenského.

Zastupitelstvo města schválilo i další smlouvy, na základě kterých je možné vykupovat pozemky pod budoucím silničním obchvatem města. Stejně tak byla schválena smlouva o umožnění realizovat stavbu, kterou je přechod pro chodce se světelným signalizačním zařízením v ulici Toušeňská, jehož zřízení přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců při cestě do městské části Záluží.

12.5.2017 13:04:38 | přečteno 247x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load