ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 19/2021 konaného dne 12. 5.

ZM 19/2021

Zasedání Zastupitelstva města se uskutečnilo za osobní přítomnosti zastupitelů v sále Technických služeb a osm bodů programu projednali zastupitelé za jednu hodinu. Zasedání předcházely dotazy z řad občanů a tohoto časového prostoru využilo celkem pět žen.

Zastupitelé se seznámili se situací týkající se krizového řízení města v době pandemie COVID-19 za období od 16. ledna do 4. května 2021. Vzali na vědomí všechna usnesení Krizového štábu města Čelákovic, rovněž souhlasili s opatřeními města Čelákovic na podporu občanů, místních živnostníků a podnikatelů.

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí individuálních dotací na celoroční činnost zájmovým spolkům a sportovním subjektům, a to dle doporučení pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města a Rady města a programových dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb, rovněž dle doporučení pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti a Rady města. Celkem bylo rozděleno zhruba 2,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a obcí Káraný na směnu pozemků, aby bylo možné vybudovat bezbariérové nájezdy na novou zavěšenou lávku pro pěší a cyklisty na železničním mostu přes Labe. Na vybudování lávky získá město dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zastupitelstvo schválilo upravené znění Pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor. Rovněž byl schválen další balík prodeje bytů v Milovicích.

Výroční cenu města v roce 2021 se rozhodlo Zastupitelstvo města neudělit, přičemž dne 28. října by proběhl slavnostní večer věnovaný laureátovi Výroční ceny města 2020 Mgr. Miloši Bukačovi. Celkem byly v letošním roce nominovány tři významné osobnosti města.

Členové Zastupitelstva schválili obsah změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, která se týká dvou lokalit, a to v blízkosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a vrchu Šibeňák. Změna je vyvolána optimalizací železniční trati a navazujícími investičními akcemi. V této souvislosti byla rovněž schválena smlouva o spolupráci při výstavbě obchvatu města Čelákovic č. II/245 mezi městem Čelákovice, Správou železnic a Středočeským krajem.


21.5.2021 8:00:27 | přečteno 203x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load